Dla bydła kolektor zaganiający

Dla bydła kolektor zaganiający - 36_1.jpg
Dla bydła kolektor zaganiający - 36_1.jpg
Dla bydła kolektor zaganiający - 36_2.jpg
Dla bydła kolektor zaganiający - 36_3.jpg
Dla bydła kolektor zaganiający - 36_4.jpg
Dla bydła kolektor zaganiający - 36_5.jpg
Dla bydła kolektor zaganiający - 36_6.jpg
Dla bydła kolektor zaganiający - 36_7.jpg
Dla bydła kolektor zaganiający - 36_8.jpg

Elementy składowe kolektora

 • poskrom
 • panele ogrodzeniowe
 • bramka łącząca
 • drzwi przestawne
 • bramka przejściowa
 • bramka przejściowa z furtkami


 • bramka przejściowa z furtkami
 • ramy łukowe
 • łączniki
 • panel bramy
 • brama 3.05
 • -Oto kilka istotnych informacji na temat kolektora zaganiającego dla bydła:

Konstrukcja i funkcja: Kolektor zaganiający to zazwyczaj bariera lub przegroda, która jest umieszczona w odpowiednim miejscu na terenie gospodarstwa hodowlanego. Może to być płot, bramka lub konstrukcja przekładana w taki sposób, aby kierować ruch bydła w określonym kierunku. Ułatwienie przemieszczania zwierząt: Służy do usprawnienia przemieszczania się bydła z jednego miejsca do drugiego, kontrolując ruch zwierząt w wyznaczonym kierunku. Może być używany w różnych sytuacjach, takich jak przemieszczenie się stad bydła na pastwisko, wprowadzenie zwierząt do obory czy kierowanie ich do stanowiska doju. Bezpieczeństwo i kontrola: Kolektory zaganiające są projektowane tak, aby zapewnić bezpieczeństwo zarówno zwierzętom, jak i hodowcom. Pomagają w kontrolowaniu ruchu bydła, minimalizując chaos i zapewniając bardziej uporządkowany sposób przemieszczania się zwierząt. Różne typy kolektorów: Mogą to być stałe lub przenośne przegrody, które mogą być łatwo przesuwane lub demontowane w zależności od potrzeb. Ułatwienie codziennych prac hodowlanych: Korzystanie z kolektorów zaganiających może ułatwić prace hodowlane, minimalizując stres dla zwierząt, jak i osób zarządzających ruchem bydła.