Dla bydła poskromy

Dla bydła poskromy - 35_1.jpg
Dla bydła poskromy - 35_1.jpg
Dla bydła poskromy - 35_2.jpgPoskrom

długość  297cm
szerokość  92cm
wysokość  185cm


Poskrom krótki karkowy

długość  121cm
szerokość  92cm
wysokość  180cm

Poskromy mogą przyjmować różne formy i kształty, ale ich główne zadanie polega na utrzymaniu zwierząt w jednym miejscu, zapobiegając ich swobodnemu ruchowi.

Stałe poskromy: Są to mocno przymocowane do podłoża lub ściany elementy, które ograniczają ruch zwierząt w określonym obszarze. Mobilne poskromy: mogą być przenoszone z miejsca na miejsce w oborze lub na pastwisku. Są wygodne do zmiany konfiguracji pomieszczeń w oborze lub dostosowania przestrzeni na pastwisku w zależności od potrzeb. Poskromy do doju: W przypadku bydła dojującego, istnieją specjalne półkromki, które mają na celu utrzymanie zwierząt w odpowiedniej pozycji podczas doju, zapewniając komfort zarówno dla zwierząt, jak i osób dokonujących doju. Poskromy są ważnym elementem w hodowli bydła, ponieważ ułatwiają przeprowadzanie różnych czynności hodowlanych, chroniąc jednocześnie zwierzęta i osoby pracujące z nimi przed niebezpieczeństwem.